НАШАТА МИСИЯ!

Ние сме част от голямото семейство на КТ „Подкрепа“ , която е призната за национално представителна организация на работниците и служителите. В това си качество, ФТР „Подкрепа“ участва в социалния диалог и в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, колективни трудови договори и други актове касаещи трудовите правоотношения. Представляваме работниците и служителите от всички видове транспорт – сектор „Национален общински транспорт“, сектор „Железопътен транспорт“, сектор „Въздушен транспорт“ и сектор „Воден транспорт и други транспортни предприятия“.

новини

ПОСЛЕДНО КАЧЕНИ

Дигитални комуникации

ФТР „Подкрепа“ предоставя възможност за безплатни обучения по дигитални комуникации за своите членове и техните...

Read more