Digital_Communication

ФТР „Подкрепа“ предоставя възможност за безплатни обучения по дигитални комуникации за своите членове и техните семейства. След обучението се полага изпит /онлайн тест/ и се издава сертификат за дигитална компетентност от Министерство на труда и социалната политика. 

Повече информация може да намерите тук: