ФТР „Подкрепа“ има собствена взаимоспомагателна каса, чиято цел е взаимно подпомагане на членовете на синдиката, чрез отпускане на заеми с еднократна лихва в размер на 2 % от размера на заема. По настоящем ВСК отпуска заеми до 10000 лв. ВСК е разпространена из цялата страна в предприятия, където има членове на ФТР „Подкрепа“ – „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ-ТП“ ЕООД. Сдружението има управителен свет състоящ се от 9 членове:

  1. Драга Благоева – Председател
  2. Мариела Йончева – Зам. Председател
  3. Георги Панайотов – член
  4. Георги Желев – член
  5. Николай Муравеев – член
  6. Тони Добрева – член
  7. Васил Пенков – член
  8. Пиринка Бейлерянова – член 
  9. Ася Йосифова – член

Телефон за контакти – +359878762768 Драга Благоева

Повече информация може да намерите тук: