Проведоха се Централни съвети на страните по КТД в дружествата „БДЖ-ПП“ ЕООД и „БДЖ-ТП“ ЕООД. 

В пътнически превози се прие да се признава клас прослужено време за трудов стаж преди 2007 г., независимо от вида труд, който е заемал работника, считано от 01.06.2023 г. Също така се прие на длъжностите „Маневрен стрелочник“ и „Маневрист“ на работещите на централна гара София да се дават по 2 лв. на отработен част, като допълнително възнаграждение, тъй като дефицита на тези професии доближава 50%. Като цяло синдикатите отправихме и чакаме отговори от ръководството на следните искания:

1.Минималната основна работна заплата в дружеството да бъде МРЗ за страната умножена по коефициент 1,3.

2.Ваучерите за храна по чл.209 от ЗКПО да станат от 150 на 200 лв.

3.Ваучерите по Наредба 11 да станат не по-малко от 6 лв.

4.На всички работници да се осигури допълнително здравно осигуряване.

5.На всички работници да се осигури допълнително пенсионно осигуряване.

В товарни превози ни уведомиха, че състоянието на дружеството е критично, и че не е сигурно дали ще бъдат осигурени средства за работни заплати през идните месеци, като за причина се изтъкна значително спадналия обем на превозваните товари. На срещата бе приет списък на длъжностите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия на труд, а длъжностите, които ще имат право на допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време ще бъде обсъден и утвърден на последваща среща.