УСТАВ И ВСК условия по заеми

Като синдикална секция, част от Федерацията на Транспортните ние спазваме УСТАВ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“